logo

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

Trang chủ»Giới thiệu»Hồ sơ huấn luyện an toàn

Bộ hồ sơ huấn luyện an toàn lao động

Mục lục [ ẩn ][ hiện ]

Trong suốt quá trình tham gia khóa huấn luyện, học viên sẽ được học và thực hành những kiến thức cần thiết nhất về An toàn - Vệ sinh lao động trong ngành nghề mà mình đang làm việc. Vậy trung tâm huấn luyện an toàn lao động cần có các bước hoàn thiện hồ sơ như thế nào ? Công ty TNHH Huấn Luyện Đào Tạo Kỹ Thuật Việt sẽ tư vấn để mọi người được hiểu dưới bài viết dưới đây .

Điều 3. Quản lý và kiểm tra, sát hạch trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Người tham gia học các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình huấn luyện khung bắt buộc đã được quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây viết tắt là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP), Mục IV Phụ lục I Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Nghị định số 140/2018/NĐ-CP), Phụ lục I Thông tư này phải tham dự đủ ít nhất 80% thời gian khóa học mới được tham dự kiểm tra, sát hạch.
Đối với những nội dung học bắt buộc mà người học đã tham dự học ở chương trình khác thì được miễn học lại.

2. Kết quả kiểm tra, sát hạch mỗi phần lý thuyết, thực hành tối đa 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu kiểm tra, sát hạch phải có số điểm mỗi phần thi lý thuyết, thực hành ít nhất từ 50 điểm trở lên. Trường hợp chương trình chỉ quy định kiểm tra, sát hạch lý thuyết thì phần thi lý thuyết phải từ 50 điểm trở lên.
3. Hồ sơ khóa huấn luyện, tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động phải được tổ chức huấn luyện lưu giữ bao gồm chương trình huấn luyện (nội dung, thời gian, địa điểm huấn luyện), danh sách người học.

Các bước lưu hồ sơ huấn luyện an toàn lao động 

1. Hợp đồng huấn luyện an toàn lao động

- Dành cho 6 nhóm - Hợp đồng in 4 bảng mỗi bên giữ 2 bảng .

2. Hóa đơn điện tử GTGT

- Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn - Được in ra 2 bảng cứng mỗi bên giữ 1 bảng  

3.Quyết định mở khóa huấn luyện an toàn

- Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn  - Chỉ phía đơn vị huấn luyện an toàn lưu giữ 

4.Lịch phân công giảng viên huấn luyện an toàn

- Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn - Chỉ phía đơn vị huấn luyện an toàn lưu giữ

5.Danh sách điểm danh người tham gia huấn luyện an toàn

-  Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn - Chỉ phía đơn vị huấn luyện an toàn lưu giữ

6.Bài kiểm tra VSATLĐ 

Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn - Chỉ phía đơn vị huấn luyện an toàn lưu giữ

7.Danh sách học viên hoàn thành khóa huấn luyện 

Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn - Chỉ phía đơn vị huấn luyện an toàn lưu giữ

8.Quyết định phân công kết quả huấn luyện 

Dành cho 6 nhóm huấn luyện an toàn - Chỉ phía đơn vị huấn luyện an toàn lưu giữ

9.Sổ theo dõi cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn 

- Dành cho nhóm 1.2.5.6

- Được tạo thành 2 bảng ( mỗi bên giữ 1 bảng )

10. Sổ theo dõi cấp thẻ an toàn lao động.

- Dành cho nhóm 3 

Được tạo thành 2 bảng ( mỗi bên giữ 1 bảng )

11.Sổ theo dõi người được huấn luyện an toàn nhóm 4.

- Chỉ áp dụng cho nhóm 4

Được tạo thành 2 bảng ( mỗi bên giữ 1 bảng )

12. Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

- Chỉ áp dụng cho nhóm 1.2.5.6

- Chỉ bên chỗ học viên được cấp giữ

13.Thẻ an toàn lao động 

- Chỉ áp dụng cho nhóm 3

Chỉ bên chỗ học viên được cấp giữ.

 

TÌM KIẾM

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-1

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-2

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-3

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-4

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-5

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

Địa chỉ: 38B7 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

MST: 0317399658

Liên hệ: 0902.384.229

Số điện thoại hỗ trợ: 0902.90.34.32 - 0912.88.34.32

Email: congtyhuanluyenviet@gmail.com