logo

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

Trang chủ»Dịch vụ»Huấn Luyện Về An Toàn - Vệ Sinh Lao Động»Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 6

Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 6

Mục lục [ ẩn ][ hiện ]

Hiện nay, vấn đề nâng cao nhận thức và củng cố kỹ năng để người lao động chủ động phòng ngừa các tủi ro trong quá trình sản xuất được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Thế nên, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là công tác bắt buộc với tất cả các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động.

huan-luyen-an-toan-nhom-5-gia-re

Đối tượng tham gia đào tạo an toàn lao động nhóm 6

  • Đối tượng tham gia là những người thuộc nhóm an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động
  • Theo Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:
  • Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiểm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở kinh doanh, sản xuất đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở
  • An toàn, vệ sinh viên là những người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn kĩ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ làm việc bầu ra.
  • An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lí và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ ở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Phối hợp về chuyên môn, kĩ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lí công tác an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

huan-luyen-dao-tao-nhom-5

                                                                          Huấn luyện an toàn lao động trên khắp cả nước

Nội dung huấn luyện đào tạo an toàn lao động nhóm 6 tại TP Hồ Chí Minh.

 Người lao động tham gia vào mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Còn được huấn luyện bổ sung về kĩ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-6-viet

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

▪️ Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm,có hại tại nơi làm việc

▪️ Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

▪️ Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

▪️ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vê sinh lao động. Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

▪️ Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao độn. Và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kĩ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

huan-luyen-an-toan-nhom-6

 

Nội dung huấn luyện các kĩ năng tại nơi làm việc

▪️ Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao động, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

▪️ Thực hành quy trình làm việc an toàn. Quy trình xử lí sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao phó. Quy trình thoát hiểm an toàn trong các trường hợp khẩn cấp.

▪️ Thực hành phương pháp sơ cứu đơn giản nạn nhân khi xảy ra tai nạn.

Kiểm tra kết thúc khóa học

    ▪️ Kĩ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

    ▪️ Kiểm tra kết thúc khóa học

Đăng ký huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 ở đâu uy tín..

 

  • Email: tranminhthumtv@gmail.com.

TÌM KIẾM

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-1

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-2

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-3

 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-4

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-5

huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

Địa chỉ: 38B7 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

MST: 0317399658

Liên hệ: 0902.384.229

Số điện thoại hỗ trợ: 0902.90.34.32 - 0912.88.34.32

Email: congtyhuanluyenviet@gmail.com