logo

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

Trang chủ»Văn bản

Văn bản huấn luyện an toàn

Nghị định 44/2016/NĐ-CP về hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 • Mô tả

  Nghị định này quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

 • Luật bảo hiểm xã hội 2014

 • Mô tả

  Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về...

 • Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

 • Mô tả

  Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động

 • Mô tả

  Nghị định này quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động...

 • Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 • Mô tả

  Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xác nhận thời gian người lao động đã làm việc hoặc đã làm công việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; việc huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động...

 • Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH về an toàn, vệ sinh lao động đối với người bị tan nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • Mô tả

  Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

 • Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

 • Mô tả

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10. 

 • 10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

 • Mô tả

  Người lao động cần phải nắm rõ các quy định này để có thể tự bảo vệ quyền lợi cho mình trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm việc đảm bảo quyền lợi cho mình. Dưới đây là 10 điều người lao động cần biết về an toàn, vệ sinh lao động...

 • Những quy định mới về sơ cấp cứu tại nơi làm việc

 • Mô tả

  Công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt khi người lao động bị tai nạn lao động tại nơi làm việc, nhất là người lao động làm việc trong môi trường nguy hại, độc hại. Sơ cứu, cấp cứu kịp thời sẽ hạn chế được những tác động của tai nạn lao động tới sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài đối với người lao động.

 • Quy trình xử lý tai nạn lao động: Hướng dẫn chi tiết dành cho doanh nghiệp

 • Mô tả

  Khi có người lao động bị tai nạn trong quá trình làm việc, doanh nghiệp phải tiến hành những công việc gì để giải quyết quyền lợi cho người lao động? Sau đây là hướng dẫn chi tiết quy trình xử lý tai nạn lao động.

 • TÌM KIẾM

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-1

   

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-2

   

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-3

   

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-4

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-5

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-6

   

   

   

   

   

   

   

   

  Liên hệ

  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

  Địa chỉ: 38B7 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

  MST: 0317399658

  Liên hệ: 0902.384.229

  Số điện thoại hỗ trợ: 0902.90.34.32 - 0912.88.34.32

  Email: congtyhuanluyenviet@gmail.com