logo

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

Trang chủ»Văn bản

Văn bản huấn luyện an toàn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với pa lăng điện

 • Mô tả

  QCVN 13:2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 37/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013, sau khi có ý kiến...

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện

 • Mô tả

  QCVN 15:2013/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số.../2013/TT-BLĐTBXH ngày... tháng... năm 2013, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

 • Mô tả

  QCVN 20: 2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 48/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015...

 • Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

 • Mô tả

  Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

 • Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

 • Mô tả

  Thông tư này quy định về việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

 • Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 • Mô tả

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm...

 • Nghị Định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

 • Mô tả

  Nghị định này quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tc, quan hệ phi hp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện

 • Mô tả

  Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện trong sản xuất; bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn...

 • Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

 • Mô tả

  Nghị định này quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động giao kết ...

 • Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

 • Mô tả

  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

 • TÌM KIẾM

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-1

   

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-2

   

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-3

   

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-4

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-5

  huan-luyen-an-toan-lao-dong-nhom-6

   

   

   

   

   

   

   

   

  Liên hệ

  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆT

  Địa chỉ: 38B7 Đường Cây Keo, P.Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

  MST: 0317399658

  Liên hệ: 0902.384.229

  Số điện thoại hỗ trợ: 0902.90.34.32 - 0912.88.34.32

  Email: congtyhuanluyenviet@gmail.com